Arbetsmiljö

Arbetsmiljö


Isen ska hålla en hög kvalitet. Förutsättningarna skiftar från hall till hall. Det är inte samma sak att lägga, sköta och underhålla en is i en ”Eventarena” som i en ”Islada”. Personalens erfarenhet, engagemang och skicklighet är en annan viktig faktor för att skapa en bra is.

Med Realice får isteknikerna en bättre arbetsmiljö eftersom det kalla vortexbehandlade vattnet fryser snabbare och därmed bildar mindre kondens.

Genom att lägga isen med kallt vatten , ca 18ºC mot normala ca 40-50ºC, bildas det mindre fukt och kondens i hallen vilket bidrar till bättre iskvalitet och minskad korrosion i byggnaden.

Swedish English Finnish Cookies Logg in