Energibesparing

Energibesparing med Realice


Vortexbehandlat kallt läggvatten fryser snabbare än traditionellt varmt läggvatten. Dessutom har naturligt förekommande och isolerande bubblor eliminerats ur vattnet genom vortexprocessen. Transporten av värme genom isen är effektivare i is som är gjord av vortexbehandlat vatten. Detta gör det möjligt att höja istemperaturen med ca 1-2°C. Åtgärden motsvarar i normalfallet ca 50 000 kr/år.

Vortexbehandlat kallt läggvatten flyter ut mycket bra vid låga temperaturer. Genom att underhålla isen med vortexbehandlat kallt vatten kan en normal ishall spara ca 40 000 kr/år i värme som inte behöver kylas bort.

Genom att slippa köpa det varma läggvattnet kan ni spara ytterligare ca 25 000 kr/år.

Swedish English Finnish Cookies Logg in