Koldioxid

52 ton koldioxid

Ishallar drar som bekant enorma mängder energi och bidrar på så vis till den globala försämringen av miljön. Men det finns sätt att minska på utsläppen. Med Realice kan du enkelt skapa en "Grön ishall" och reducera era utsläpp av koldioxid med ca 52 ton. På så vis minskar du hallens miljöbelastning.


Utsläpp från 34 VW Polo

En ny Volksvagen Polo släpper ut 1,5 kg CO₂ per mil. Genom att installera ett Realice minskar du miljöpåverkan från ishallen motsvarande hela 34 Volkswagen Polo som kör 1000 mil per år.


Beräkna dina CO2-utsläpp

Mata in din totala energiåtgång och klicka på Visa.

Elförbrukning kWh/årTon CO2
Energi-förbrukning
Swedish English Finnish Cookies Logg in