Kalkbild

Kalk i vattnet


Realice påverkar kalken som finns i vattnet. I obehandlat vatten fäster kalkpartiklarna lätt i andra kalkkristaller på rör och munstycken och bygger upp kalkavlagringar. Dessa kalkavlagringar täpper igen vattentillförseln och måste efter hand avlägsnas.

Genom att utsätta vattnet för VPT – Vortex Process Technology förändras dess egenskaper. Det innebär att bland annat att kalk omvandlas och mals ner i mindre fraktioner som fälls ut som mikroskopiska kristaller i vattnet.

En annan fördel är att det behandlade vattnet även påverkar gamla kalkavlagringar som reduceras och försvinner efter en tids användning.

Swedish English Finnish Cookies Logg in