Istjocklek

Isens tjocklek


Isens tjocklek är direkt avgörande för hur mycket energi din ishall ska dra. Ju tjockare is desto mer energi drar hallen. Man ska veta att att en normal rink har en yta av 1800 m2. Det betyder att varje mm is motsvarar 1800 liter som ska hållas kallt. 1 cm motsvarar 18000 liter vatten/is. Eftersom is byggd med Realice är bättre och hårdare kan du ha en tunnare is. Sträva efter att bygga en is som är så tunn som möjligt. I de flesta fall räcker det att ha en is som är ca 30-35 mm.

Swedish English Finnish Cookies Logg in