Istemperatur

Isens temperatur


Isens temperatur är den komponent som har enskilt största påverkan på energiförbrukningen. Varje grad man förändrar på isens temperatur påverkar energiförbrukningen med ca 5%. En optimal istemperatur är ca minus 3°C. Med Realice påverkas vattenmolekylerna så att de har lättre för att bilda kristaller och därmed frysa. Detta gör att det går att höja istemperaturen med ca 1-2 grader C jämfört med is lagd med obehandlat vatten.

Swedish English Finnish Cookies Logg in