Publik

Åskådarnas påverkan på isen


Varje åskådare som kommer för att se en match i ishallen motsvarar ca 100W. Det innebär att det tillförs energi till hallen som måste ledas bort. 3000 åskådare motsvarar 300 normala värmefläktar på 1000W som står och går i hallen. För att klara den ökade temperaturen i hallen är det en fördel att redan ett par timmar före matchen öka effekten på kompressorerna och kanske sänka istemperaturen med 1 till 2 grader C.

Swedish English Finnish Cookies Logg in