Ismaskin

Läggvattnets temperatur


En vanlig temperatur på läggvattnet i dag är ca 40-45°C. Anledningen till att man har ett varmt vatten är att, hur konstigt det än låter, vatten som varit varmt fryser snabbare och att vattnet ska flyta ut bättre och fylla alla spår och skador i isen. Med Realice har vi behandlat vattnet så att det både flyter ut lättare och fryser snabbare trots att det inte har värmts upp. Detta ger en väsentlig energibesparing. Inte bara för att man inte behöver köpa in varmt vatten. Man behöver dessutom inte använda någon energi för att kyla ner det varma vattnet som läggs på isen.

Swedish English Finnish Cookies Logg in