Produkter

Erbjudande


Flexibel betalningHyr...

Vill du fördela kostnaden på driftsbudgeten kan du välja att hyra systemet löpande. Du betalar då en fast kostnad per månad. 8 995 kr/månad + moms, faktureras kvartalsvis i förskott. Hyrestiden är 12 månader, därefter löper kontraktet med 3 månaders uppsägningstid.

...eller Köp

Vill du hellre investera i ett Realice system, köper du det. Detta alternativet ger dig den största besparingen över tiden. Du kommer att spara ca 100 000 kr varje år under flera år framöver. 175 000 kr + moms