Kompressor

Ökad livslängd


Eftersom kallt vortexbehandlat vatten fryser snabbare än varmt läggvatten kommer Realice att minska belastningen på kompressorn.

Ett byte av en kompressoranläggning till en ishall är en stor investering, ca 1,7 miljoner kronor. Då är det viktigt att den håller så länge som möjligt. Med Realice minskas belastningen på kompressorn vilket gör att livslängden kan öka med ca 10 % eller 2,5 år.


Spara 170 000 kronor

Om vi antar att kompressorns livslängd är ca 25 år innebär det en kostnad på ca 68 000 kr per år för kompressorn. Kan livslängden förlängas med 10% ger det en minskad kostnad på ca 6.200 kr per år, eller totalt ca 170 000 kr över kompressorns livslängd.

Swedish English Finnish Cookies Logg in