Iskvalite

Iskvalité


Realice-lösningen bygger på att vattnet passerar genom en Vortexgenerator där det blir behandlat innan det läggs på isen.

Genom att lägga isen med vortexbehandlat vatten får ni en optimal grund för en högkvalitativ is. Vortexbehandlat vatten ger en is som är både hård, seg och som dessutom är snabbare än en traditionell is. Eftersom en del av de bubblor som finns naturligt i vatten har eliminerats från vattnet, får isen en bättre klarhet så att man kan se reklamen och linjerna tydligare genom isen.

Swedish English Finnish Cookies Logg in