Kjell Norgren

Kjell Norgren, Malmö Arena


- Efter att ha jobbat med konstfrusen is i över 30 år känns det verkligen som Realice-systemet har revolutionerat istillverkningen. Vi har fått ett verktyg och en metod att jobba med som gör att vi kan skapa en bättre is för utövarna. Isen har blivit betydligt hårdare vilket gör att den håller bättre och ger ett bättre glid. Det är till och med så att folk kommer fram spontant och undrar vad vi har gjort med isen för att få den så bra, och det är roligt.
- Vi kan dessutom lägga is med mindre varmt läggvatten som fryser snabbare och använda en högre istemperatur vid drift vilket sparar både energi, pengar och kompressor. En annan positiv effekt är att isen har blivit klarare, vilket inte minst våra sponsorer är tacksamma för.

Osby ishall >>

Swedish English Finnish Cookies Logg in